30 de juny 2011

Que es note el Compromís... (unes notes improvisades)

No vam guanyar les passades eleccions i estem a l'oposició. Aquesta situació, que d'inici ens situa en un lloc relativament poc transcendent al si del plenari, ens podria fer acomodar-nos fins d'ací quatre anys. Fins que toque una propera revàlida. No és el que ens toca, però. Cal posar-se a suar de valent; tenim un programa i hem d'intentar dur-lo avant, tot i la situació de desavantatge, en vots, al plenari.
Les urnes van decidir que governara el PP. A nosaltres, molta gent ens ha demanat que fem una tasca d'oposició constant i vigilant; però també hem d'adoptar una postura constructiva, i aportar solucions i idees per a millorar el funcionament de l'Ajuntament. I crec que, d'inici, ho estem fent.
El nostre pas per l'Ajuntament no pot quedar-se en un mer canvi de grup: el PSOE per Compromís. Si algú ho ha entés així, és que no ha entés res. Dia a dia, amb tot el que hem d'aprendre encara, esperem poder anar canviant moltes coses.
D'inici, en la reunió de portaveus prèvia al primer plenari, Compromís i el PP hem acordat que els plenaris del municipi se celebraran una vegada al mes, major periodicitat que fins aleshores, i per la vesprada, per intentar afavorir l'assistència de públic. Les convocatòries i actes es publicaran al tauler -tal com estableix la llei- però també a la pàgina web de l'Ajuntament i s'anunciaran per ban normal i SMS. A més comptaran, amb el suport de power points projectats, quan siga necessari (pressupostos, qüestions urbanístiques, etc.) i la gravació també es publicarà a la pàgina web (això últim cal confirmar-ho encara).
Així, cada primer divendres de mes, Ròtova celebrarà un plenari i comptarà, la setmana anterior a ell, amb una comissió única, per fer-ne un seguiment dels temes a tractar, a banda de la comissió de comptes.
A més, com a punt important, com ja fan molts ajuntaments valencians, la documentació com actes, convocatòries i decrets , es redactaran també en valencià. La llei marca que un usuari pot demanar la llengua en què l'administració s'ha d'adreçar a ell, però a partir d'ara, l'Ajuntament de Ròtova, d'ofici, redactarà els documents també en valencià.
Estem a l'oposició, sí, i la nostra força no és molta. Però hem d'arreglar-nos-les per explicar a la gent les nostres propostes. I per negociar-ne, d'altres, com hem fet a la primera reunió.
Volem que la nostra presència es note, que no passe desapercebuda, volem poder contribuir a millorar Ròtova. Volem que es note el compromís i fer-nos sentir.