17 de juliol 2011

Dubtar... i votar

Un altre exemple ben patent sobre les maneres del govern local actual és el gust per aparèixer a la premsa amb qualsevol motiu. En una de les últimes ocasions, el govern destacava l'acord mitjançant el qual els regidors no cobraran per assistències a plenaris i on cap regidor serà alliberat. Com que n'estàvem a favor -i eixa anava a ser la nostra proposta- el nostre vot havia de ser, per força, positiu.
En el mateix punt de l'ordre del dia, però, s'inclogué la contractació d'una plaça eventual, per tramitar nomines i gestionar permissos d'obres, sense cap mena de procés de selecció. I en això no podíem estar d'acord.
Davant la proposta de buscar un procés de selecció que convertisca la contractació en un accés més transparent i democràtic, l'alcalde ens contesta que el treballador que havia estat realitzant la tasca fins eixe moment ho havia fet bé. I no es tracta d'això, nosaltres no hem qüestionat la faena de cap treballador, sinó el dret a que l'accés a un lloc de treball a l'Ajuntament no siga a dit sinó amb un procés obert a la ciutadania.
Tot siga dit, el més probable és que a eixe lloc de treball haguera accedit la mateixa persona. Però, en canvi, hauríem guanyat en formes democràtiques i hauríem fomentat la confiança dels veïns i veïnes en el funcionament del seu Ajuntament.
Per això, el sentit final del vot, després de dubtar-ne un poc, i intentant compensar una cosa i l'altra, va ser el de l'abstenció.