17 d’octubre 2007

L'autovia i/o l'aigua

És cert que aquest país nostre "no sap ploure", com deia la cançó. Però no es tracta ara de parlar per parlar del temps, millor seria dedicar-se a llegir un bon llibre o callar.
Aquest temporal el que ha vingut a demostrar al nostre entorn més immediat és, per exemple, que aquesta autovia que ens van "clavar" per tot l'escaire és, de més a més, una infrastructura mal acabada. Queda palés a la imatge que ha enviat un amic per correu electrònic:


Un dels carrils de l'autovia està completament inundat (veieu el cotxe?) perquè els qui la planificaren i l'executaren no van preveure vies per deixar passar les aigües d'escorrentia que baixen de la Cuta cap al Vernissa. Segons algun mitjà de comunicació, la crescuda del Vernissa va ocasionar talls de vies però, en aquest cas, és la via la que no deixa passar les aigües per on sempre ho havien fet.

Evidentment, amb aquell argumentari, queda tot preparat per tal que la Confederació Hidrogràfica del Xúquer execute l'embassament a Benicolet, una pressa de laminació que, suposadament, servirà per contindre les avingudes del Vernissa. A banda d'impedir la circulació d'aquelles espècies que tradicionalment han aprofitat el curs del Vernissa per remuntar el riu, la pressa també impedirà l'aportació de sediments a la desembocadura del Serpis. Una aportació menys, tal com estan les nostres platges...

Un apunt breu sobre l'autovia:
Alguns han arribat a afirmar que el disseny de l'accés al nostre benvolgut poble, amb una rotonda "con lus", és un premi per no haver-se oposat al projecte. Jo tinc dues objeccions a l'afirmació: primer que res, la nostra població no ha votat de manera unànime a favor de l'autovia; grups com el CER s'hi oposaren i feren una campanya pedgògica bastant interessant, de la qual cosa em sent orgullós.

En segon lloc, no vull cap premi per actuar de manera "no-crítica"; si la decisió d'un municipi és recolzar un projecte i la del poble del costat, oposar-s'hi, tots dos continuen éssent -o haurien de continuar éssent-ho- iguals davant l'Administració, cosa que ací no ha ocorregut. I això diu bne poc del concepte de justícia i equanimitat de la nostra benvolguda Generalitat. Però, per la boca mor el peix, què voleu?

Sense entrar en més valoracions, com podeu comprovar; ara per ara, no entre en què parteix la vall en dues meitats sense pensar en la comunicació entre les dues parts; ni en què crea un impacte innecessari en el paisatge i en Ròtova i Llocnou; ni en què ha provocat la destrucció parcial de la vila romana la Sort; ni que no ha contemplat la connexió mitjançant el camí tradicional (una ramal del camí reial) entre Castellonet i Llocnou.
De veritat que no volia parlar-ne tant... I si parlem del temps? De segur que molesta menys a certa gent.